Regler for uttak til Amatør VM i Go

Norgesmesterskapet,  som er åpent for alle gospillere, er kvalifiserende for VM. Representanten må ha norsk statsborgerskap innen NM spilles. Samme spiller kan ikke delta to år på rad.

Spillerne deles så inn i to kategorier:

  • A: De som har deltatt i ett av de 4 siste VM på det tidspunkt NM spilles.
  • B: De som ikke har deltatt i ett av de 4 siste VM.

Den best plasserte i kategori B har rett til VM-reise. Dette gjelder bare dersom vedkommendes spillestyrke ikke er mer enn 3 stener under spillere i kategori A som plasserte seg bedre i NM. Det spilles eventuelt stikkamp over 3 partier med samme betenkningstid som under NM, så snart som mulig.

I tilfelle det arrangeres 2 VM samme år (WAGC og WABC), vil de to beste i NM etter reglene over kvalifisere seg, hvorav den best plasserte får rett til å bestemme hvilket av de to VM spilleren ønsker å delta i.

Vedtatt for NM i 1983 og med tillegg i 1993, 1997 og 1999. Revidert under NM 2003 for å inkludere muligheten for å ha 2 VM samme år.

Tilleggsregler:

For stikkamp: Jigo anses som vinst for svart. (1993)

Hvis Norgesmesterskapet benytter gratis 1/2 poeng ved uteblivelse fra runder, sløyfes disse 1/2 poengene fra MacMahon-scoren (ikke fra SOS og SODOS) ved rangering av spillerne. (1997)

Ved likhet i MMS skilles det på SOS. Ved fortsatt likhet brukes lynparti til å skille deltagerne i to tilfeller:

  1. for kåring av Norgesmester
  2. for uttak av representant til VM. (1999)