Oslo goclub moving back to IFI for our normal club meetings

English version below

Det er et nytt semester og som vanlig flytter vi nå tilbake til å spille i kantinen på IFI bygget den kommende Onsdagen fra kl. 17:00 (17.08.2022).

Håper alle har hatt en flott sommer og gleder meg til endelig å kunne spille go og sees igjen.

Bygg: Ole-Johan Dahls hus, ved UiO kampus

Adresse: Gaustadalléen 23B.

Tid: 17:00 – 21:00, hver Onsdag.

om du har noen spørsmål eller trenger hjelp til å finne frem kan du sende oss en mail på oslo.goklubb@gmail.com eller kontakte meg(Jon) på dette nummeret : 91602739

In English:

The new semester is here and as usual we will move back to ifi to play at our usual spot in the IFI canteen this coming Wednesday from 17:00 (17.08.2022).

Building: Ole-Johan Dahls hus, at UiO campus.

address: Gaustadalléen 23B.

Time: 17:00 – 21:00, every Wednesday.

Hope you all have had a wonderful summer and really looking forward to play some go and meet you again.

If you have any questions or need help finding us you can send us an email to oslo.goklubb@gmail.com or contact me(Jon) on this number: 91602739 

Vennlig hilsen/Best regards,

Oslo GoKlubb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.